Κατερίνα Φαρσάρη

 

Η Λογοτέχνης Κατερίνα Φαρσάρη στο βιβλίο της “Shadow of Memory
χρησιμοποιεί μια μοναδική προσέγγιση και μας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τα σύγχρονα ζητήματα στις ανθρώπινες σχέσεις.
Παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από ενδιαφέρουσες προσωπικές ιστορίες, ανέκδοτα και μελέτες περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα βιβλίο που πραγματικά αιχμαλωτίζει. Μοναδικό στο είδος του.
Δείχνει πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην εργασία και την προσωπική μας ζωή αναπτύσσοντας τις δεξιότητές μας στις ανθρώπινες σχέσεις. Προσφέροντας περισσότερες γνώσεις σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τα κείμενα καλύπτουν θέματα όπως η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, η ανάπτυξη καλών εργασιακών συνηθειών και η διαχείριση του άγχους και των προσωπικών προβλημάτων.

Τα κείμενα αυτά καλύπτουν τις δοκιμασμένες με βάση την έρευνα αρχές της κοινωνικής επιστήμης και διαχείρισης, καθώς και τις νεότερες θεωρίες και φιλοσοφίες των ανθρώπινων σχέσεων που αντλούνται από τη θεωρία της διαχείρισης, τη θεωρία των ομάδων, τη θεωρία της προσωπικότητας και τη θεωρία των σχέσεων. Περισσότερο από ποτέ, οι αποτελεσματικές δεξιότητες στις ανθρώπινες σχέσεις είναι κρίσιμες για την επιχειρηματική επιτυχία καθώς οι οργανώσεις αναπτύσσονται και ανταγωνίζονται σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Είναι ένα βιβλίο σταθμός μας παρακινεί να σπουδάσουμε την κινητήρια δύναμη πίσω από τις Ανθρώπινες Σχέσεις.